Art. 27 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 27 - zasięg czasowy ustawy

§ 1. Ustawa niniejsza znajduje również zastosowanie do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie.

§ 2. Przepis art. 5 nie znajduje zastosowania do stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link