Art. 27 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 27 -aplikacja rzecznikowska

1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej „aplikacją”, jest przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

1a. Nabór na aplikację odbywa się raz w roku.

2. Aplikacja trwa trzy lata.

3. Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link