Art. 279 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 279 - skład kolegiów orzekających przy Urzędzie Patentowym

1. Kolegia orzekające do spraw spornych, zwane dalej „kolegiami”, działają w Urzędzie Patentowym.

2. Kolegia rozpatrują sprawy należące do ich właściwości w składzie: przewodniczący kolegium i dwaj członkowie kolegium. W sprawach zawiłych można wyznaczyć skład pięcioosobowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link