Art. 283 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 283 - sądy cywilne a roszczenia z zakresu ochrony własności przemysłowej

Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link