Art. 285 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 285 - zaprzestanie grożących naruszeń

Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link