Art. 288 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 288 - naruszenie patentu a czas dochodzenia roszczeń

1. Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu.

2. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link