Art. 289 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 289 - przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia patentu

1. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

2. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link