Art. 290 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 290 - roszczenia względem nieuprawnionego do patentu

Uprawniony, o którym mowa w art. 74, może żądać od osoby, która, nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent, wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link