Art. 294 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 294 - korzystanie z wynalazku a wynagrodzenie twórcy

1. Twórca wynalazku może dochodzić roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku przed sądem okręgowym.

2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link