Art. 295 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 295 - korzystanie z wzorów lub topografii a wynagrodzenie twórcy

Do wynagrodzeń za wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych przepisy art. 294 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link