Art. 295 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 295 - korzystanie z wzorów lub topografii a wynagrodzenie twórcy

Do wynagrodzeń za wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych przepisy art. 294 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link