Art. 301 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 301 - prawo ochronne a znak towarowy powszechnie znany

Uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link