Art. 302 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 302 - prawo ochronne na oznaczenia geograficzne a roszczenia z tytułu naruszenia

1. Do oznaczeń geograficznych stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 186, przepisy art. 296-298.

2. Z roszczeniami, o których mowa w art. 296, może wystąpić uprawniony z tytułu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, a także każdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jego używania.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link