Art. 303 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 303 - przywłaszczenie autorstwa

1. Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link