Art. 309 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 309 - odpowiedzialność kierownika za przestępstwa dot. własności przemysłowej

W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określoną w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link