Art. 31 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 31 - umowa o opiekę nad najemcą

Do osób, które do chwili śmierci najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., spełniającej wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz.U. z 1987 r. poz. 165, z późn. zm.), stosuje się art. 691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 listopada 1994 r.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link