Art. 319 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 319 - nieużywanie znaku towarowego

Wszczęte i niezakończone, do dnia wejścia w życie ustawy, sprawy o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji na znak towarowy z powodu nieużywania znaku towarowego przekazuje się do Wydziału Spraw Spornych, a odwołania od takich decyzji przekazuje się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako skargi na decyzje Urzędu Patentowego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link