Art. 32 - Prawo lokatorska

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 32 - podmiot zobowiązany do zapewnienia najemcy lokalu zamiennego

W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2021 r., na właściwej gminie.

chevron-down
Copy link