Art. 320 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 320 - odwołania i zażalenia

Do odwołań i zażaleń przekazywanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 318 ust. 2 i art. 319, stosuje się odpowiednio przepis art. 318 ust. 4 zdanie drugie.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link