Art. 324 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 324 - wynagrodzenie ekspertów przy Urzędzie Patentowym

Do ustalania wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia ekspertów i asesorów w Urzędzie Patentowym stosuje się odpowiednio, o ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, odnoszące się do członków korpusu służby cywilnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link