Art. 326 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 326 - derogacja

Tracą moc:

1) ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. poz. 117 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770);

2) ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. poz. 17, z 1989 r. poz. 192, z 1993 r. poz. 46, z 1994 r. poz. 331 oraz z 1997 r. poz. 554);

3) ustawa z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz.U. poz. 498 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770);

4) ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. poz. 118);

5) przepisy art. 5-7 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. poz. 14).

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link