Art. 327 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 327 - wejście w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link