Art. 34 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 34 - eksmisja

Wydane i niewykonane przed dniem wejścia w życie ustawy prawomocne orzeczenia sądowe oraz ostateczne decyzje administracyjne w sprawach opróżnienia lokali podlegających przepisom ustawy, o której mowa w art. 31, są wykonywane przez organy gmin w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link