Art. 36 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 36 - dodatkowe dokumenty wymagane przy zgłaszaniu wynalazku

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione w art. 31, 32 i 35 dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednolicenia dokumentacji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link