Art. 38 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 38 - skarga do sądu administracyjnego

Na uchwałę o odmowie wpisu na listę aplikantów oraz o skreśleniu z listy, służy skarga do sądu administracyjnego.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link