Art. 39 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 39 - derogacja

§ 1. Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. poz. 787, z późn. zm.9) ), z wyjątkiem przepisów rozdziału 6.

§ 2. (pominięty)

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link