Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Art. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Spis treści
rozwiń spis treści

Art. 4 – uprawnienia osób zagranicznych

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub na zasadzie wzajemności.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career