Art. 4 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 4 - uprawnienia osób zagranicznych

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub na zasadzie wzajemności.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link