Art. 40 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 40 - wejście w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18 ust. 4 i art. 32, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link