Art. 40 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 40 - polskie zgłoszenie za granicą

Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:

1) umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4, albo

2) niniejszą ustawą

- po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link