Art. 41 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 41 - dokonanie zgłoszenia do urzędu

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

2. Oznaczenie daty dokonania zgłoszenia, w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 4 i 5, następuje w drodze postanowienia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link