Art. 43(10) - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 4310 - jak wygląda ochrona prawa do firmy?

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link