Art. 51 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 51 - czy urząd może odmówić udzielenia patentu? III

Decyzję, o której mowa w art. 49 ust. 1, Urząd Patentowy może wydać przed ogłoszeniem o zgłoszeniu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link