Art. 51a ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 51a - Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

1. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:

1) reprezentuje samorząd;

2) przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych;

3) prowadzi listę aplikantów;

4) podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych;

5) wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie.

2. Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link