Art. 52 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 52 - kiedy urząd wyda decyzję o udzieleniu patentu?

1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania.

2. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link