Art. 54 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 54 - czym jest dokument patentowy?

1. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego.

2. Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link