Art. 55 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 55 - kiedy należy sprostować opis patentowy?

1. Sprostowanie opisu patentowego może dotyczyć tylko oczywistych pomyłek albo błędów drukarskich.

2. W postanowieniu o sprostowaniu Urząd Patentowy określa jednocześnie, czy i w jakim zakresie:

1) powinna nastąpić ponowna publikacja opisu;

2) uprawniony jest obowiązany pokryć koszty związane z ponowną publikacją opisu.

3. Informację o sprostowaniu opisu patentowego ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link