Art. 55 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 55 - finansowanie działalności samorządu

Działalność samorządu jest finansowana:

1) ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3;

2) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1;

3) z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i darowizn.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link