Art. 57 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 57 - wynalazek tajny a tajemnica państwowa

1. Wynalazkiem tajnym jest wynalazek stanowiący informację niejawną, której nadano klauzule: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” lub „zastrzeżone”.

2. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link