Art. 59a ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 59a - zakres postępowania dyscyplinarnego

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) postępowanie wyjaśniające;

2) postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym;

3) postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym;

4) postępowanie wykonawcze.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link