Art. 6 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 6 - czym są tytuły ochronne?

1. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Patentowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link