Art. 6 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 6 - zakres terytorialny stosowania ustawy

Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące organizacji i form wykonywania zawodu rzecznika patentowego, stosuje się do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link