Art. 6 - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 6 - zakres terytorialny stosowania ustawy

Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące organizacji i form wykonywania zawodu rzecznika patentowego, stosuje się do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link