Art. 61 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 61 - kto określa, czym są wynalazki tajne?

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wynalazkami, zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wynalazki tajne, jak też po wydaniu postanowienia o ich tajności.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link