Art. 63 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 63 - czym jest uzyskanie patentu?

1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link