Art. 666 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 666 - sposób używania przedmiotu najmu

§ 1. Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

§ 2. Jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link