Art. 669 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 669 - termin płatności czynszu

§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link