Art. 677 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 677 - termin przedawnienia roszczeń przeciwko najemcy

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link