Art. 67b - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 67b - stosowanie przepisów KPK

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link