Art. 688² - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 688² - zgoda wynajmującego na podnajem lub bezpłatne używanie lokalu

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link