Art. 74 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 74 - uzyskanie patentu przez osobę nieuprawnioną

W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link