Art. 75² Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 75² - gdzie złożyć wniosek o dodatkowe prawo ochronne?

1. Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w Urzędzie Patentowym. Przepisy art. 13 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

2. Do postępowania o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy tytułu VI.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link