Art. 75³ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 75³ - w jakich warunkach urząd udzieli dodatkowego prawa ochronnego?

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki do jego udzielenia. Przepisy art. 42 i 46 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link